online αίτηση    online αίτησηonline αίτηση    online αίτηση

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1. Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα αφορά στο σύνολο των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας.

2. Ποιό είναι το ύψος της χρηματοδότησης και πώς κατανέμεται στις Περιφέρειες;

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 396 εκ. € και κατανέμεται ανά Περιφέρεια βάσει των υφιστάμενων σε αυτή κτηρίων και των κονδυλίων που έχει συνεισφέρει το αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Section 1

Empty section. Edit page to add content here.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΦΕΛΗ

1. Ποιά είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος; (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

  • Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kWh κατ’ έτος.
  • Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος
  • Αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτήρια και στις πόλεις και η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη
  • Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος
  • Κινητοποίηση των δυνάμεων της αγοράς προς όφελος της ανάπτυξης βιώσιμων κοινωνιών.